Набір для контролю поствакцинального імунітету до правцю

Published: 29.01.2018

 

Правець – інфекційне захворювання збудником якого є токсичні штами Clostridium tetani, часто з летальними наслідками. C. tetani виробляє два екзотоксини: тетанолізин та тетаноспазмін, останній вважається основним та найбільш сильним з усіх відомих нейротоксинів. Найбільш ефективним методом попередження правцю є активна  імунізація правцевим анатоксином (АП-анатоксин). На відміну від інших інфекцій, при яких важлива роль колективного імунітету, при правці вирішальним фактором є захищеність кожної окремо взятої людини. Хоча в даний час епідемічний процес при правці успішно контролюється, його особливості як ранової інфекції, обумовленої спорогенними мікроорганізмами, вегетуючими у ґрунті, а також ведуча роль індивідуального імунітету вимагають постійного спостереження, щоби виключити повернення тої ситуації, яка була до початку масової імунопрофілактики.

 

 

Імунітет до правця опосередкований антитілами та залежить від їх властивості нейтралізувати тетаноспазмін. Видужання після клінічно підтвердженого правцю не забезпечує захист від хвороби у майбутньому. Імунітет може бути отриманий тільки в результаті активної чи пасивної імунізації. Антитоксин передається через плаценту.

 

Найбільш достовірним для визначення рівня правцевого антитоксину є метод нейтралізації, але через його складність можуть бути використані й інші методики – пасивна гемаглютинація чи ІФА. При використанні ІФА можуть бути отримані більш високі значення титру, чим при використанні методу нейтралізації, особливо у нещодавно імунізованих людей, що говорить про присутність антитіл низької авідності.

 

Мінімальна кількість циркулюючого антитоксину, яка в більшості випадків забезпечує імунітет проти правцю, є тест-специфічною. Для методу нейтралізації invivoабо модифікованого ІФА, концентрації, що перевищують 0,01 МО/мл, зазвичай рахуються захисними, а при застосуванні стандартного ІФА, концентрації антитіл як мінімум 0,1 – 0,2 МО/мл рахуються позитивними. Проте випадки правцю фіксувались і по відношенню до лиць з концентраціями антитоксинів вище порогових значень. Таким чином «захисна концентрація антитіл» при будь-яких обставинах не може бути розглянутою, як гарантований імунітет. Метою імунізації є збереження високих концентрацій специфічних антитіл протягом усього життя (Документ по позиції ВОЗ, 2006).

 

Після успішного курсу імунізації організм людини протягом тривалого терміну (біля 10 років) зберігає властивість швидкого продукування (орієнтовно за 2-3 дні) антитоксинів у відповідь на повторне введення вакцини. Завершений курс імунізації вклю­­­чає первинну вакцинацію та першу ревакцинацію. Для підтримки протиправцевого імунітету на достатньому рівні необхідно з періодикою 10 років проводити наступну ревакцинацію. Для попередження виникнення правцю у випадку травмування необхідно провести екстрену профілактику. Екстрена імунопрофілактика здійснюється диференційовано в залежності від попередньої імунізації пацієнта проти правцю.

 

При відсутності достовірних відомостей про щеплення стан протиправцевого імунітету оцінюється неопосередковано в момент звернення хворого по причині травмування. Схема вибору екстреної профілактики базується на результатах визначення рівню специфічного антитоксину у сироватці крові пацієнта з травмою або ж на непрямих критеріях факту проведення щеплення проти правцю (вік, стать, відсутність протипоказань, служба в армії тощо). Титр правцевого антитоксину у сироватці крові може бути визначений протягом 1,5 – 2 годин з моменту звернення хворого в ЛПЗ для отримання травматологічної допомоги.

 

З метою контролю за імунітетом до правцю серед населення проводять серологічний моніторинг у відповідності з нормативними документами. За результатами серологічного дослідження дітей віком 3-4 років можна оцінювати ступінь формування базисного імунітету, а у віці 16-17 років – оцінювати якість щеплень, що проводяться у школах та середніх навчальних закладах; у дорослих – оцінюється фактичний рівень захищеності від правця та дифтерії.

 

Інформація для замовлення:

Виробник

каталог

Назва набору

Vircell (Іспанія)

G1008

IgG антитіла до токсину Clostridium tetani, 96

 

Created by Devtrix

Website created by Devtrix

Website creation - Devtrix